Trace: git

Git

Git

Git: Een Gedistribueerd Versiebeheersysteem

Git is een veelgebruikt gedistribueerd versiebeheersysteem waarmee ontwikkelaars wijzigingen in broncode tijdens softwareontwikkeling kunnen bijhouden. Het is gemaakt door Linus Torvalds, de maker van het Linux-besturingssysteem, in 2005. Git speelt een belangrijke rol bij het beheren en stroomlijnen van softwareontwikkelingsprocessen voor individuen, teams en organisaties.

De betekenis van Git ligt in het vermogen om:

 • Samenwerking: Git stelt meerdere ontwikkelaars in staat om tegelijkertijd aan hetzelfde project te werken, zodat elk teamlid kan bijdragen zonder het werk van anderen te overschrijven of te verliezen. Deze samenwerkingsaanpak is essentieel voor grote projecten met verspreide teams.
 • Versiebeheer: Git bewaart een geschiedenis van elke wijziging die is aangebracht in de broncode, waardoor ontwikkelaars kunnen terugkeren naar een eerdere versie of wijzigingen in de loop van de tijd kunnen vergelijken. Deze functie is cruciaal om te identificeren wanneer en waar bugs zijn geïntroduceerd en om de evolutie van de codebase te begrijpen.
 • Branching en merging: Git ondersteunt het maken van branches, die afzonderlijke werkende kopieën van de codebase zijn. Met deze functie kunnen ontwikkelaars aan nieuwe functies of bugfixes werken zonder de hoofdcodebase te beïnvloeden totdat hun werk compleet is en klaar om te worden samengevoegd. Dit zorgt ervoor dat de hoofdtak stabiel en functioneel blijft terwijl ontwikkelaars experimenteren met nieuwe ideeën.
 • Conflictresolutie: Git detecteert conflicten die kunnen ontstaan wanneer meerdere ontwikkelaars wijzigingen aanbrengen in hetzelfde gedeelte van de code. Het biedt hulpmiddelen om deze conflicten op te lossen en de wijzigingen samen te voegen, zodat de uiteindelijke codebase consistent en foutvrij is.
 • Gedistribueerde ontwikkeling: Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem, wat betekent dat elke ontwikkelaar een volledige lokale kopie van de hele projectgeschiedenis heeft. Deze functie stelt ontwikkelaars in staat om offline te werken, vermindert de behoefte aan een gecentraliseerde server en verbetert de prestaties en back-upredundantie.
 • Open source: Git is open-source software, wat betekent dat het gratis te gebruiken is en kan worden aangepast of verbeterd door de community. Dit heeft geleid tot een wijdverspreide acceptatie en een robuust ecosysteem van hulpmiddelen, integraties en ondersteuningsbronnen.

Samenvattend is Git een krachtig versiebeheer systeem geschikt voor teams.

Mijn cheat sheet voor git :

Hier is een tabel met veelgebruikte Git-commando's en een korte uitleg van hun functie:

Commando Uitleg
git clone <repository> Maakt een lokale kopie van een externe Git-repository.
git init Initialiseert een nieuwe Git-repository in de huidige map.
git add <bestand> Voegt een bestand of een reeks bestanden toe aan de staging area in voorbereiding op een commit. Gebruik git add . om alle gewijzigde bestanden toe te voegen.
git commit -m “<bericht>” Maakt een nieuwe commit met de veranderingen in de staging area en voegt een commit-bericht toe.
git status Toont de huidige status van de repository, inclusief gewijzigde, toegevoegde en verwijderde bestanden.
git diff Laat de verschillen zien tussen de werkmap en de laatste commit.
git log Toont de commit-geschiedenis van de repository.
git remote add <naam> <url> Voegt een externe repository toe met een gegeven naam (meestal “origin”) en URL.
git push <remote> <branch> Verstuurt de lokale commits naar een externe repository en branch (meestal “origin” en “main” of “master”).
git pull <remote> <branch> Haalt de nieuwste veranderingen op van een externe repository en branch en voegt ze samen met de lokale branch.
git fetch <remote> Haalt de nieuwste veranderingen op van een externe repository, maar voegt ze niet automatisch samen.
git merge <branch> Voegt de opgegeven branch samen met de huidige branch.
git checkout <branch> Wisselt naar de opgegeven branch. Gebruik -b om een nieuwe branch te maken en ernaartoe te schakelen.
git branch Toont een lijst met lokale branches en geeft aan welke branch momenteel actief is.
git stash Slaat tijdelijk wijzigingen op in de werkmap en index, zodat u kunt schakelen tussen branches zonder onvoltooide wijzigingen te verliezen.

Deze tabel bevat enkele van de meest voorkomende Git-commando's die betrekking hebben op het klonen, pushen, committen en beheren van branches. Er zijn veel andere Git-commando's, maar dit zijn de basisbeginselen om te beginnen met het beheren van een repository.

Have a look at this video to see the above items further explained:

 • Version control
 • Github
 • Gitlab

Validated sources

Conceptual (the idea behind using versioncontrol in git)

Getting started

Git and tooling

More advanced topics

Topic owners

 • Edwin van den Oetelaar
 • San Bergmans