Trace: proxmox

ProxMox Virtualisatie

ProxMox Virtualisatie

In technische termen is Proxmox een oplossing voor virtualisatie. Dat betekent dat het je toestaat om meerdere “virtuele” computers te draaien binnen één echte computer. Elk van deze virtuele computers denkt dat het een echte computer is, maar in werkelijkheid delen ze allemaal de middelen van de grote, echte computer.

Zowel Proxmox als ESXi zijn zogenaamde type-1 hypervisors. Ze draaien rechtstreeks op de hardware van de hostmachine en gebruiken dit voor de gastbesturingssystemen. Type-1 hypervisors worden vaak native of bare metal hypervisors genoemd. Daarentegen draaien type-2 hypervisors binnen het besturingssysteem van de hostmachine, net zoals reguliere software.

Heb ik een abonnement nodig voor Proxmox?

  • Je kunt Proxmox-producten gebruiken met of zonder een abonnement.
  • Er zijn geen kunstmatige beperkingen of ontbrekende functies als je geen abonnement koopt.
  • Waar je voornamelijk voor betaalt, is ondersteuning en toegang tot de stabielere (beter geteste) enterprise-repository.

San gaat hier zijn ervaringen en setup beschrijven.

Je kan ook je USB devices beschikbaar maken voor je virtuele machine.

In Proxmox, om USB-apparaten door te geven aan een LXC-container, moet je in feite een paar dingen doen.

1. Identificeer het USB-apparaat: Voordat je het apparaat aan de container kunt doorgeven, moet je het identificeren. Dit kan je doen met het `lsusb` commando. Dit geeft je een lijst van alle USB-apparaten die op je Proxmox-host zijn aangesloten. De uitvoer zal er ongeveer zo uitzien:

``` Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub ```

Elk apparaat heeft een bus- en een apparaatnummer. In het bovenstaande voorbeeld is er een apparaat op `Bus 001 Device 002`.

2. Wijzig de LXC-configuratie: Je moet de configuratie van je LXC-container bewerken om het USB-apparaat toe te voegen. De configuratiebestanden voor LXC-containers bevinden zich in `/etc/pve/lxc/`. Het bestand is genoemd naar het ID van je container, bijvoorbeeld `100.conf` voor container ID 100.

Open dit bestand met een teksteditor, bijvoorbeeld:

``` nano /etc/pve/lxc/100.conf ```

Voeg de volgende regel toe aan het configuratiebestand, waarbij je `001` en `002` vervangt door de bus- en apparaatnummers die je eerder hebt genoteerd:

``` lxc.cgroup.devices.allow: c 189:2 rwm ```

De `189:2` komt overeen met het apparaat op `Bus 001 Device 002`. Als algemene regel geldt dat de major device number voor USB-apparaten `189` is en de minor device number is `(busnummer - 1) * 128 + apparaatnummer`.

3. Herstart de container: Na het bewerken van het configuratiebestand moet je de container opnieuw starten om de wijzigingen toe te passen.

Nu zou het USB-apparaat toegankelijk moeten zijn vanuit je LXC-container!